İhracat ve İhraç Kayıtlı Satış Nedir?

Güncelleme:27.12.2018 | Yazar:

İhracat Nedir?

İhracatın halk arasında bilinen anlamı dışsatımdır. Uzun tanım olarak açıklayacak olursak ihracat, bir ülkede imal edilen bir mal veya hizmetin yabancı ülkelere döviz cinsinden satılmasına denmektedir. Aynı zamanda ithalatın yani dışalımın karşıtı olarakta bilinmektedir.  Dış ticarette en önemli iki unsur ihracat ve ithalattır. Dış ticaret dengeleri bu iki unsurla belirlenir.

İhraç Kayıtlı Satış Nedir?

Özellikle vergi mükelleflerinin yakınen bildiği tecil-terkin uygulaması yada 11/1-c uygulaması olarak adlandırılan ihraç kayıtlı satış sistemi diğer bir adıyla ihraç kayıtlı satış istisnası; imalatçı firmanın ve ihracatı gerçekleştiren firmanın aralarında mal alım satımının mevcut olmasıyla başlamaktadır. Bu ihraç kaydıyla satış uygulaması kapsamında imalatçı firmanın imal etmiş olduğu ürünleri ihraç edilmek şartıyla yapacağı mal satışlarında bu malların katma değer vergisi alıcıdan yani ihracatçı firmadan alınmaz. Bu işlem üzeründen alınacak katma değer vergisi tecil-terkin uygulaması kapsamına tabi tutulmuştur.

İmalatçı firma bu uygulamadan yararlanmak istemeyebilir. Tecil-terkin uygulaması tamamen ihtiyaridir. Yani imalatçı firma ihracatçı firmadan eğer isterse katma değer vergisini tahsil edebilir. Şayet bu uygulamadan faydalanmak isterse  Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan “3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” ibaresinin imalatçının satışını yaptığı mala ait ihraç kayıtlı satış faturasında yer alması gerekmektedir.

İhraç kayıtlı satış uygulamasının temel özellikleri nelerdir?

İhraç kayıtlı malı teslim alan ihracatçı yönünden ihraç kayıtlı satış uygulamasını inceleyelim;

İhracatçı firmalar imalatçılardan teslim suretiyle almış oldukları malları katma değer vergisi indirimi uygulamadan muhasebe kayıtlarına alırlar. Söz konusu malın katma değer vergisi muhasebe kayıtlarına geçirilmeyeceği gibi katma değer vergisi beyannamesinin indirimler satırında da belirtilmeyecektir. Yani ihracatçı firmalar tecil-terkin uygulaması kapsamında imalatçı firmadan satın aldıkları malın katma değer vergisini konu etmeden ihraç etmiş oldukları için onlar açısından sorun çözüme kavuşmuş olacaktır.

İhraç kayıtlı satış uygulamasında katma değer vergisi yüklenimi yönünden bütün riskler ve tüm vergisel sorumluluklar, cezalar, gecikme zam ve faizleri ihraç kaydıyla mal teslimi yapan kişiye aittir. isterlerse aralarında anlaşıp imalatçı firma ihracatçi firmaya sorumlulukları rücu etme hakkına sahip olabilmektedir.  

İhraç kayıtlı malı teslim eden imalatçı yönünden ihraç kayıtlı satış uygulamasını inceleyelim;

Katma değer vergisi kanunun 11/1-c uygulaması kapsamında yapılan mal teslimlerinde KDV dahil kesilen faturanın alt kısmında “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” yazısı yazılır. İmalatçı firma mal satarken ihracatı gerçekleştiricek olan firmadan kdv tahsil edemediği için bu ertelenen yani tecil edilen katma değer vergisini vergi dairesine vereceği kdv beyannamesinde teslim KDV olarak belirtmektedir.  Tecil olunan katma değer vergisi ihracatın gerçekleşme zamanı göz önüne alınarak ona bağlı olarak terkin olunur yani silinir. vergi dairelerinin ihraç kayıtlı satış uygulamasını yaparken vergiyi tahsil etmeyecek olmalarına rağmen ertelemeleri ve kdv beyanına konu etmelerindeki amaç vergi alacağını güvence altına almaktır.

İhraç kaydıyla mal teslimi durumlarında malı satan yani teslim eden imalatçının katma değer vergisi beyannamesinde ödenecek vergi tutarının bulunmaması durumunda ihraç kaydıyla satış uygulamasından yararlananan firmanın ihracatı gerçekleştirmesi ile nakit olarak veya başka vergi borçlarına düşülmek şartıyla tecil edilen vergi ortadan kaldırılır.           

İhraç Kayıtlı Satış Uygulamasının Şartları:

  • Katma değer vergisi kanununun 11. maddesinin 1-c bendinde yer alan ihraç kaydıyla malı satan kişinin imalatçı vasfını taşıması ve de tecil-terkin uygulaması konusunda bahsi geçen malı kendi üretmesi veya kendi üretimi sayılan bir mal olması gerekmektedir.
  • Tecil-terkin uygulaması kapsamında olan mal, teslim tarihinin gerçekleştiği aybaşından itibaren 3 ay içerisinde yurtdışına ihraç edilmelidir.
  • İhraç kaydıyla mal teslimi durumunda malı teslim eden yani satışı gerçekleştiren imalatçı firma bahsi geçen bu uygulamadan faydalanma konusunda zorunlu olmasada bu sistemin işlerliği sırasında yaşanan sorunlarda ihraç kaydıyla mal teslim eden taraf bu durumun sonuçlarından mesuldür.

İhraç kayıtlı şatış uygulamasında mal ihracı kanunda belirtilen sürede gerçekleşmezse ne olur?

Eğer ki tecil-terkin uygulaması kapsamında bulunan malın ihracatı belirtilen sğrelerde gerçekleştirilemezse 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunda yer alan ibareye göre tecili gerçekleştirilen vergi ödenecek aşamaya geldiği yani tahakkuk ettirildiği tarih itibarıyla gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İhraç Kayıtlı Fatura Örnekleri

Aşağıda yer alan ihraç kayıtlı fatura örneğini kendinize referans edinebilirsiniz. Takıldığınız bir noktada ise bizlere yorum bırakmanız yeterlidir.

Etiketler:

İhracat ve İhraç Kayıtlı Satış Nedir? İçin Görüş Yaz veya Soru Sor

İhracat ve İhraç Kayıtlı Satış Nedir? Konusuna Puan Verebilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sayfa başına git